DOKUMENTACJA 
  www

(pytania klientów i nasze odpowiedzi tutaj)


1.Jak wgrać własne strony www na nasz serwer
2.Co to jest skrypt CGI
3.Bezpłatny pakiet gotowych CGI
4.Zasady umieszczania własnych skryptów
5.Ścieżki i prawa dostępu
6.Rozszerzenia skryptów
7.Logi
8.Bezpieczne katalogi na hasło
9.Strona błędów
10.Statystyki odwiedzin
11.Jak skonfigurować skrypt do pracy z bazą danych

1. Aby wgrać stronę na serwer należy połączyć się ze swoim kontem za pomocą protokołu FTP przy pomocy specjalnego programu, nazywanego klientem FTP (dostępne np. tutaj). Widziany po zalogowaniu na FTP katalog jest katalogiem głównym w którym musi znajdować się strona startowa pod nazwą index.html, index.htm, index.php lub index.php3. Wpisanie w przeglądarce adresu serwisu (np. www.firma.com) spowoduje automatyczne załadowanie jednego z indexów w podanej wyżej kolejności (poczynając od pliku index.html).


                                                                                                


2. Skrypty CGI to programy, które są uruchamiane na serwerze gdy internauta ogląda strony korzystające z tychże skryptów. Skrypty mogą być napisane w różnych językach (np.PHP,Perl), dla użytkownika najważniejsze jest aby poprawnie zostały skonfigurowane opcje takiego programu gdyż nie zawsze standardowe ustawienia spełniają wymagania. W internecie można znaleźć tysiące bezpłatnych skryptów o różnorakich zastosowaniach (np. liczniki, książki gości, sklepy internetowe itp). Stosowanie skryptów uatrakcyjnia serwis www i sprawia, że jest on bardziej dynamiczny i interaktywny.

                                                                                                


3. W ramach serwerów wirtualnych proponujemy wstępnie skonfigurowane skrypty CGI do wykorzystania na Państwa stronach www. W pakiecie znajdują się m.in. formmail (odbiór danych z formularza www na e-mail), książka gości, licznik odwiedzin i inne. Szczegóły konfiguracji i spis aplikacji dostępny jest tutaj.

                                                                                                


4. Każdy użytkownik ma możliwość umieszczania własnych skryptów, prosimy jednakże o umieszczanie wyłącznie sprawdzonych i bezpiecznych rozwiązań.  Lokalizacja programu na koncie jest dowolna. Natomiast ważne są tzw. ścieżki dostępu do systemowych programów oraz rozszerzenia plików i prawa dostępu. 

                                                                                                5. Ścieżki dostępu dla programów zewnętrznych z których najczęściej korzystają skrypty.

 
ścieżka
 sendmail /usr/bin/sendmail
 perl /usr/bin/perl
 date /usr/bin/date
 ls /usr/bin/ls

Wszystkie pliki na koncie, które powinny być widoczne dla internauty muszą mieć prawa do czytania (r). Prawa do zapisu (w) powinny mieć jedynie te pliki w których zapisywane są dane i jednocześnie nie powinny mieć praw do wykonywania (x). Skrypty pisane w języku Perl powinny mieć prawa do wykonywania.

                                                                                                


6. Rozszerzenie to część pliku po której serwer rozpoznaje rodzaj skryptu. Dla zwykłych plików przeznaczonych jedynie do czytania są one dowolne (z reguły .html np. index.html, index.txt). Dla skryptów muszą posiadać poniższe:

 
rozszerzenie pliku
 PHP4 .php lub .php4
 PHP3 .php3
 Perl .pl lub .cgi

Np. skrypt napisany w PHP4 musi nazywać się nazwa_pliku.php4

                                                                                                7. Logi serwera to zapis wszelkich operacji jakie wykonywane są na serwerze. Możemy je - w uproszczeniu - podzielić na statystyczne i tzw. error logi. Na podstawie tych pierwszych generowane są statystyki odwiedzin naszych stron www, zawierają użyteczne informacje na temat: kto, kiedy i skąd oglądał daną stronę. Error logi są generowane w przypadku zaistnienia jakichś błędów (np. źle działający skrypt) i są bardzo pomocne w procesie tworzenia i nadzorowania serwisu. Każdy użytkownik ma dostęp do logów serwera z poziomu Panela Administracyjnego.

                                                                                                

8. Mianem bezpiecznych katalogów określa się katalogi z plikami do których internauta ma dostęp gdy poda prawidłowe dane identyfikacyjne: użytkownika i hasło. Dane te nie są w żaden sposób powiązane z hasłami dostępu do kont FTP czy e-mail. Każdy właściciel serwera wirtualnego może wygenerować dowolną ilość par użytkownik/hasło na dowolny katalog z poziomu Panela Administracyjnego konta. Przy rejestracji konta standardowo zakładany jest jeden katalog bezpieczny o nazwie private.

                                                                                                9. Z poziomu Panela Administracyjnego właściciel serwera wirtualnego może zdefiniować reakcję na pojawienie się błędu przy wywołaniu strony www przez internautę. Wynikiem działania może być: wyświetlenie tekstu bądź wskazanego pliku, ewentualnie przekierowanie pod zdefiniowany adres. Typowym zastosowaniem jest wyświetlenie informacji (albo przekierowanie na stronę główna) gdy internauta wpisze w przeglądarce nieistniejącą nazwę pliku w naszej domenie.

                                                                                                

10. Statystyki odwiedzin są automatycznie generowane dla każdej domeny z osobna raz dziennie i dostępne z Panela Administracyjnego danej domeny. Zawierają użyteczne informacje na temat oglądalności naszych stron.

                                                                                                11. Aby nasz skrypt zadziałał z bazą danych należy w jego konfiguracji podać unikatowe dane, które są wygenerowane dla każdej bazy przy jej zakładaniu:
  • host (z reguły localhost)
  • nazwa bazy
  • użytkownik
  • hasło

Bazę można założyć z poziomu Panela Administracyjnego (polecane)  lub korzystając z formularza zamówienia.